อนุทิน 142927 - บุษยมาศ

"สังคมเปลี่ยน"

ปัจจุบันการทำงาน...เปลี่ยนไปมาก ๆ กับสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้สังคมเปลี่ยนไป...เคยทำงานแบบพี่ - น้อง...ก็หายไป...เป็นเพราะความรู้มากขึ้นกระนั้นหรือ?...จึงใช้เรื่องของ "อำนาจ" มากขึ้น...พอทำงานแบบยึดระเบียบก็ว่า "ตึง" มากเกินไป ไม่ยืดหยุ่น...พอยืดหยุ่นก็ว่า...หย่อนเกินไป แล้วแบบไหนมันคือ "ความพอดี"...

เขียน 15 Oct 2015 @ 16:29 ()


ความเห็น (0)