อนุทิน 142921 - บุษยมาศ

"น้ำเต็มแก้ว"

อย่า...เป็นน้ำเต็มแก้ว...ทำใจให้ว่าง...ปล่อยวางให้ได้

"จะได้มีที่ว่าง...ไว้รองรับสิ่งดี ๆ"

เขียน 15 Oct 2015 @ 12:21 ()


ความเห็น (0)