อนุทิน 142920 - บุษยมาศ

"การรักษาจิต"

ไม่มีอะไร...สำคัญเท่ากับ...การตามรักษาจิตของเรา

คิดดี...พูดดี...ทำดี...มีความสุข

เขียน 15 Oct 2015 @ 12:20 () แก้ไข 15 Oct 2015 @ 12:28, ()


ความเห็น (0)