อนุทิน 142919 - บุษยมาศ

"ขอบคุณ"

ขอขอบคุณ...ทางสายแห่งธรรมะ...ที่ทำให้ฉันรู้ถึงเหตุแห่งความจริง...เข้าใจในความเป็นมนุษย์มากขึ้น

เขียน 15 Oct 2015 @ 12:17 ()


ความเห็น (0)