อนุทิน 142917 - วิชญธรรม

วิชญธรรม

........... มี พื้นที่สวน ที่ต้องถาง สภาพเป็นป่าไม้ .......... พบว่า

พยูง ถูกโขมยตัด โคนต้น ราก ...ก็เอาไป ไม่มีเหลือ จากที่เห็นพวกเขาคงแปรรูปไม้ในที่ผมเลย เศษกล่อง ถุงอาหาร....

ทั้งส่วนที่ไม่ต้องการไว้ .....

............ เหตุที่ จำต้องเตรียมพื้นที่ ถางป่า .......

ปัญหาคือ ความรู้เรื่องต้นไม้ ไม่มี ...........

จะถางป่า แต่ก็กลัวไป ตัดเอาพันธุ์ไม้ดีๆ .....

มีใครจะแนะนำไหมครับ??? วิธีดูพันธ์ุไม้ ใน 1 นาที 5555 (ล้อเล่น)

เขียน 15 Oct 2015 @ 11:28 ()


ความเห็น (0)