อนุทิน 14291 - BM.chaiwut

BM.chaiwut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@14290 คิดว่า present จะเป็นตัวเร่งให้เราจัดเก็บประสบการณ์ที่กระจัดกระจายเข้ามาไว้เป็นระบบ โดยผ่านระบบคิด แล้วก็จะค่อยๆ ตกผลึกเป็นองค์ความรู้ของเราเอง....

ถ้าการศึกษาในระบบไม่มี present ทำนองนี้ อาจทำให้การจัดเก็บประสบการณ์ค่อนข้างช้า กว่าจะตกผลึกเป็นองค์ความรู้ ก็อาจใช้เวลานานยิ่งขึ้น... หรือถ้าไม่มีระบบคิดด้วยแล้ว โอกาสที่จะตกผลึกเป็นองค์ความรู้ก็อาจไม่มีเลยก็ได้....ดังนั้น การศึกษาในระบบจึงต้องมี present ซึ่งเปรียบเสมือนตัวเร่งหรือกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยานี้ขึ้นมา...

แต่ สำหรับบางคน แม้ไม่ได้เรียนในระบบ เค้าก็อาจจัดเก็บประสบการณ์ ผ่านระบบคิดตามธรรมชาติ เพื่อให้ตกผลึกเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้... คนกลุ่มนี้ก็เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น

เขียน 05 Jul 2008 @ 02:59 ()


ความเห็น (0)