อนุทิน 142886 - บุษยมาศ

"การเรียนรู้มนุษย์"

การเรียนรู้มนุษย์...ในแต่ละรุ่นนั้นไม่เหมือนกัน...ต่างกันที่ชีวิต...ความเป็นอยู่...สภาพแวดล้อม...สังคม...การศึกษา...การใช้ชีวิต...ฯลฯ ขึ้นอยู่กับว่า...เราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมทุกสังคม...นั้นได้อย่างไร???

เขียน 13 Oct 2015 @ 10:14 ()


ความเห็น (0)