อนุทิน 142875 - บุษยมาศ

"หลักการเขียน"

การเขียนเรื่องราวต่าง ๆ หากเรานำบทความหรือข้อความของคนอื่นมานั้น...สามารถนำมาได้ แต่ควรอ้างชื่อ...เราสามารถนำมาหลาย ๆ คนได้...แต่สุดท้าย...หากต้องการให้เกิดองค์ความรู้ของเรา ๆ ควรสรุปความคิดเห็นของเราต่อท้ายเรื่อง ๆ นั้นด้วย...เพราะจะเกิดเป็นความคิดของเราเองหรือเกิดองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นได้

เขียน 12 Oct 2015 @ 12:48 ()


ความเห็น (0)