อนุทิน 142858 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๕๖๙ |

"..."

การที่เราติดอยู่กับปัญหาทางโลก
ทำให้เราเหมือนอยู่ห่างจากหลักธรรม
คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ไกลขึ้น
เสมือนติดกับกองกับดัก
ที่จะต้องใช้สติสัมปชัญญะมากขึ้น
ในการพิจารณาปัญหาทางโลกนั้น
ให้ถ่องแท้และหาทางแก้โดยทางธรรม

เชียงใหม่ (ยามติดกับดัก)
๑๐ ต.ค.๕๘

เขียน 10 Oct 2015 @ 21:45 ()


ความเห็น (0)