อนุทิน 142845 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๕๖๘ |

"..."

การเติบโตที่ขาดความพร้อม
ทั้งความรู้และประสบการณ์
คล้ายการให้ปุ๋ยเร่งดอกเร่งผล
เมื่อทุกอย่างสิ้นสุดการเร่งนั้น
ที่เหลือก็รอวันเหี่ยวเฉา
หรือตายไป

ทุกอย่างต้องพอดีและพอเหมาะ
เดินทางสายกลางตามพุทธองค์ตรัสไว้

เชียงใหม่ (ยามฝนพรำ)
๙ ต.ค.๕๘

เขียน 09 Oct 2015 @ 20:02 ()


ความเห็น (0)