อนุทิน 142839 - ต้นโมกข์

เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 27

1. amphibious คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (adj.) มาจากอุปสรรค amphi- แปลว่า ทั้งสอง + รูปประสม bi (o) แปลว่า ชีวิต + ปัจจัย –ous แปลว่า มี เมื่อรวมกันจึงได้ amphibious ตามรูปศัพท์แปลว่า มีชีวิตอยู่ได้ทั้งสองแบบ กล่าวคือ มีชีวิตอยู่ได้บนบกและบนน้ำ แต่มักใช้ในความหมายต่อไปนี้

1.1 ที่มีชีวิตอยู่ได้ทั้งบนบกและบนน้ำ หรือสะเทินน้ำสะเทินบก เช่น

amphibious plants แปลว่า พืชที่อยู่ได้ทั้งบนบกและบนน้ำ

amphibious vehicles แปลว่า ยานสะเทินน้ำสะเทินบก

amphibious forces แปลว่า กองกำลังที่สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในน้ำและบนบก

2. amphibian คำนี้เป็นคำนาม (n.) มาจากอุปสรรค amphi แปลว่าทั้งสอง + รูปประสม bi (o) แปลว่า ชีวิต + ปัจจัย –an ประกอบท้ายคำคุณศัพท์และคำนาม เมื่อรวมกันจึงได้ amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ

เมื่อใช้เป็นคำคุณศัพท์ มีใช้ในความหมาย ดังนี้

2.1 เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

2.2 เกี่ยวกับสะเทินน้ำสะเทินบก

เมื่อใช้เป็นคำนาม มีใช้ในความหมายต่างๆ ดังนี้

2.3 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก หรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น

Frogs are amphibians.

กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

2.4 ยานสะเทินน้ำสะเทินบก

3. triphibious คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ และ triphibian คำนี้เป็นคำนามและคำคุณศัพท์ เกิดจากอุปสรรค tri+ (am) phibian รวมแล้วจะได้ triphibian แปลว่า คนหรือยาน ที่สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในน้ำ บนบก และในอากาศ

หนังสืออ้างอิง

สมศีล ฌานวังศะ. ภาษาน่ารู้: เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 17 ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ หน้า 73 ขอโทษที่มิอาจจะบอกฉบับได้ครับ

......................
เขียน 09 Oct 2015 @ 18:51 ()


ความเห็น (0)