อนุทิน 142821 - นีโอ..เบเกอรี่

# อนุทิน 460 #

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 - - อากาศดี เข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับนักศึกษา ท่ามกลางแสงแดดอ่อน ๆ หมอกควันจาง ๆ นาน ๆ ถึงรับรู้ได้ว่ามีกลิ่นควันไฟ ถ้าเป็นหมอกแถมอากาศเย็น ๆ แบบภาคเหนือก็น่าจะดีนะ ^^

-----------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 - - นิสัยไม่ดี โดน..อบรม.เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 - - ส่งประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง สำเร็จตามที่กำหนด มีประชุมเวลา 13.00 น ไปตรงเวลานะ แต่ทำไม ประธานในที่ประชุมบ่นคนไม่ตรงเวลาให้เราฟังด้วยนะ ไม่เข้าใจ!!!

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 - - ตรวจงานนักศึกษายังไม่ทันเสร็จ มีงานด่วนเข้ามาต้องรีบดำเนินการ ...ตรวจสอบงบประมาณ โครงการ กิจกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เตรียมเข้าระบบ ERP

เขียน 08 Oct 2015 @ 16:39 ()


ความเห็น (0)