อนุทิน #142819

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าประชุมวิชาการ เรื่อง ”การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตแบบองค์รวม” ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรมกรีนโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.gotoknow.org/posts/595970

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)