อนุทิน 142819 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าประชุมวิชาการ เรื่อง ”การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตแบบองค์รวม” ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรมกรีนโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.gotoknow.org/posts/595970

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)