อนุทิน 142819 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าประชุมวิชาการ เรื่อง ”การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตแบบองค์รวม” ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรมกรีนโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.gotoknow.org/posts/595970

เขียน 08 Oct 2015 @ 06:38 () แก้ไข 08 Oct 2015 @ 06:41, ()


ความเห็น (0)