อนุทิน 142817 - ถาวร

ถาวร

เราต่างมีมุมของตน

แต่ละคนมีโลกส่วนตัว

มีขอบเขต มีจุดต่าง

เว้นระยะห่าง...เพื่อสมดุล

เขียน 08 Oct 2015 @ 05:22 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เม็ดแต้