อนุทิน 142817 - ถาวร

  ติดต่อ

เราต่างมีมุมของตน

แต่ละคนมีโลกส่วนตัว

มีขอบเขต มีจุดต่าง

เว้นระยะห่าง...เพื่อสมดุล

  เขียน:  

ความเห็น (1)

เม็ดแต้