อนุทิน 142805 - พ.แจ่มจำรัส

หลังขึ้นอบรม ISO: 13458 2 วัน วันนี้ลงหน้างานพบว่าทฤษฏีกับปฎิบัติ ยังห่างกันอยู่มาก จำเป็นต้องเข้มมากขึ้นในขั้นตอนการติดตามผลในแต่ละงาน

อบรมเครียดในวิชาการ

หน้างานเครียดงานมากเกิน...


เขียน 07 Oct 2015 @ 17:36 ()


ความเห็น (0)