อนุทิน 142792 - บุษยมาศ

"กฎหมาย"

สมัยก่อน...ฉันมีความคิดว่า...การอ่านระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆ ดูจะเป็นที่พึ่งพิงได้...เพราะกฎหมาย คือ กฎ เกณฑ์ กติกาของสังคมที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติร่วมกัน...แต่พอมา ณ ปัจจุบัน ระเบียบ กฎหมาย บางฉบับ ทำให้...คนปฏิบัติอย่างฉันเกิดอาการ งง สับสน ไม่เข้าใจ เพราะมันขัดกับกฎหมายเดิมอย่างชัดเจน เพราะอะไร? คนรุ่นใหม่ทำระเบียบและไม่ได้ศึกษาย้อนไปกับกฎหมายเดิมอย่างนั้นหรือ? เพราะอะไร...หรือเพราะคนรู้ไม่ได้ทำ คนทำกลับไม่รู้เช่นนั้นหรือไม่???...ฉันจึงสับสนมาก ยิ่งกว่าช่องว่างของกฎหมายเสียอีก...หุหุหุ...แต่ฉันมีความคิดว่า...หากเข้าไปเป็นกรรมการที่จะออกกฎหมายให้คนส่วนใหญ่แล้วต้องเป็นผู้รู้จริง ไม่รู้ก็ควรถามผู้รู้ ร่างกฎหมายแล้วต้องนึกถึงส่วนรวม อย่าคำนึงถึงแต่ส่วนตน หากจะทำระเบียบใหม่ก็ควรล้างระเบียบเก่าให้ได้เสียก่อน...เพราะไม่เช่นนั้น ผู้ปฏิบัติงงคร่าาาาา...มีผู้สรุปให้ฉันฟังว่า..."ปัจจุบันมันเลอะ!!!"...ฉันตอบว่า..."ชัดเจน" คริ ๆ ๆ...

เขียน 07 Oct 2015 @ 11:51 () แก้ไข 07 Oct 2015 @ 11:58, ()


ความเห็น (0)