อนุทิน 142775 - บุษยมาศ

"การเรียนต่อระดับปริญญาตรี - โท - เอก"

การศึกษาต่อระดับ ตรี - โท - เอก...ควรเรียนให้สอดคล้องกันจะได้ไม่เสียเวลา...หากคิดว่า ในอนาคตจะมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพราะจะเกี่ยวกับความแน่นของทฤษฎี...และการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรค่ะ...เพราะเท่าที่รับสมัครสายวิชาการมา...จะเรียนตรีสาขาหนึ่ง โทอีกสาขาหนึ่ง บางปริญญาเอก ก็อีกสาขาหนึ่ง...เรียนแบบสะเป๋สะป่ะ...คิดว่าจบปริญญาเอกแล้วจบเลย...มันจะลำบากก็ตรงนำมาสมัครงานนะคร้าาา...เพราะปัจจุบัน สกอ.กำหนดการเป็นอาจารย์สอนประจำหลักสูตรด้วยค่ะ

เขียน 06 Oct 2015 @ 12:53 ()


ความเห็น (0)