อนุทิน 142773 - prayat duangmala

มะเร็งกับพริกแกง

การทดลองในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เปรียบเทียบกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวตามปกติ และการใช้ยาเคมีบำบัด เพื่อดูว่าเซลล์มะเร็งรอดชีวิตกี่เปอร์เซ็นต์ ตายกี่เปอร์เซ็นต์ และการตายของเซลล์มะเร็งนั้นเป็นการตายแบบธรรมชาติคือเซลล์ค่อยๆฝ่อ แบบค่อยเป็นค่อยไป เซลล์ตามไม่เป็นธรรมชาติคือ บวมแตก โดยผลการศึกษาแกงทั้ง ๔ ชนิดมีดังนี้ การตายของเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติที่สูงใกล้เคียงกัน คือแกงป่า (๓๘.๘๒) แกงส้ม(๔๓.๕๙) และแกงเลียง(๓๘.๙๘) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการตายของเซลล์มะเร็งแบบไม่ธรรมชาติ จะพบว่าแกงเลียง(๓.๗๘) ก่อให้เกิดผลกระทบตรงนี้น้อยที่สุด

(หมอชาวบ้าน)ปีที่ ๓๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เขียน 06 Oct 2015 @ 11:17 ()


ความเห็น (0)