อนุทิน 142767 - dejavu monmon

อาจารย์สมภาร พรมทา เขียนไว้ใน fb เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๓.๑๐ น. ข้อความนั้นติดในสมองผมมาจนวินาทีนี้ ข้อความนั้นคือว่า "...สำหรับผม (อ.สมภาร) ความสนุกทางวิชาการที่เกิดจากอาจารย์ส่วนกลางไปสอนให้ความรู้นักศึกษาภูธร มีค่ากว่าการพยายามทำให้มหาวิทยาลัยส่วนกลางเพียงสองสามแห่งติดอันดับโลก..ติดทำไม วิ่งล้ำหน้าไปทำไม เมื่อพี่น้องเราส่วนใหญ่ยังล้มลุกอยู่ข้างหลัง..." (ข้อความนี้เกิดจากการที่อาจารย์ไปสอนที่ขอนแก่น)

อาจารย์สัญชัยถามอุปติสสะ (ถ้าจำไม่ผิดน่าจะคือสารีบุตร ผู้ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีปัญญามาก) ว่า "ในโลกนี้ คนโง่หรือคนฉลาดมากกว่ากัน" อุปติสสะตอบว่า "คนโง่มากกว่า" อาจารย์สัญชัยจึงพูดว่า "ถ้าอย่างนั้น คนฉลาดจงไปหาสมณโคดม (พระพุทธเจ้า) ส่วนคนโง่ให้มาหาเราเถิด.."

เขียน 05 Oct 2015 @ 22:37 ()


ความเห็น (0)