อนุทิน 142765 - ต้นโมกข์

ข่าวร้ายก็คือ ไม่มีสิ่งใดจะคงอยู่อย่างนั้นตลอดไป (สำหรับเรื่องร้ายๆ)

ข่าวดีก็คือ ไม่มีสิ่งใดจะคงอยู่อย่างนั้นตลอดไป (สำหรับเรื่องดีๆ)

เขียน 05 Oct 2015 @ 19:03 ()


ความเห็น (0)