อนุทิน #142765

ข่าวร้ายก็คือ ไม่มีสิ่งใดจะคงอยู่อย่างนั้นตลอดไป (สำหรับเรื่องร้ายๆ)

ข่าวดีก็คือ ไม่มีสิ่งใดจะคงอยู่อย่างนั้นตลอดไป (สำหรับเรื่องดีๆ)

เขียน:

ความเห็น (0)