อนุทิน 142762 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

วลีบุรพบท (prepositional phrases) จะขึ้นต้นด้วยคำบุรพบท เช่น on, at, in, under ฯลฯ และปิดท้ายด้วยคำนามเสมอ เช่น under the box ใต้กล่อง เป็นต้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)