อนุทิน 142762 - ต้นโมกข์

วลีบุรพบท (prepositional phrases) จะขึ้นต้นด้วยคำบุรพบท เช่น on, at, in, under ฯลฯ และปิดท้ายด้วยคำนามเสมอ เช่น under the box ใต้กล่อง เป็นต้น

เขียน 05 Oct 2015 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)