อนุทิน #142760

"ธรรมชาติ...ธรรมดา...ธรรมะ"

ธรรมชาติ = ธรรมดา = ธรรมะ

เขียน:

ความเห็น (0)