อนุทิน 14276 - อ.อาลัม

  ติดต่อ

  • เช้า(๔ ก.ค.๒๕๕๑)ไปส่งหนังสือที่ห้องสมุด tkpark
  • ไป มอย. เคลียร์งานประกัน น้อง ทีมงานที่มาช่วยงานช่วงกลางวัน มีอัดนัน แวสาหะ ฟารีด๊ะ ปราปง วันปัทมา เจะมะ สุไลมาน มะแซ ซูการนัน สาและ ดิง ศูนย์คอมฯ และทีมงานที่มาช่วยงานช่วงกลางคืน ซูไวบะห์ สนิ แวมารีแย มามะ มูหัมมัดบักรี
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)