อนุทิน 14276 - อ.อาลัม

  • เช้า(๔ ก.ค.๒๕๕๑)ไปส่งหนังสือที่ห้องสมุด tkpark
  • ไป มอย. เคลียร์งานประกัน น้อง ทีมงานที่มาช่วยงานช่วงกลางวัน มีอัดนัน แวสาหะ ฟารีด๊ะ ปราปง วันปัทมา เจะมะ สุไลมาน มะแซ ซูการนัน สาและ ดิง ศูนย์คอมฯ และทีมงานที่มาช่วยงานช่วงกลางคืน ซูไวบะห์ สนิ แวมารีแย มามะ มูหัมมัดบักรี
เขียน 05 Jul 2008 @ 00:39 () แก้ไข 05 Jul 2008 @ 08:25, ()


ความเห็น (0)