อนุทิน 142759 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ประสบการณ์...ชีวิต"

เพราะตัวเองมี "อดีต"

เราจึงมีประสบการณ์

เพราะตัวเองมี "วันวาน"

เราจึงเติบโต

เพราะตัวเองเคย "โง่"

เราจึงฉลาด

เพราะตัวเองเคย "พลาด"

เราจึงแข็งแรง

  เขียน:  

ความเห็น (0)