อนุทิน 142759 - บุษยมาศ

"ประสบการณ์...ชีวิต"

เพราะตัวเองมี "อดีต"

เราจึงมีประสบการณ์

เพราะตัวเองมี "วันวาน"

เราจึงเติบโต

เพราะตัวเองเคย "โง่"

เราจึงฉลาด

เพราะตัวเองเคย "พลาด"

เราจึงแข็งแรง

เขียน 05 Oct 2015 @ 16:49 ()


ความเห็น (0)