อนุทิน 142750 - อาจารย์ต้น

ดูความเหมือนระหว่างโรงเรียนกับคุกดูนะครับ

โครงสร้างแบบอำนาจนิยม

ต้องใส่ชุดตามที่ผู้อื่นออกแบบ

เน้นไปที่ความเงียบและระเบียบ

มีแต่การเสริมแรงทางลบ

เดินไปตามลำดับ

ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง

มีอิสรภาพน้อย

ไม่มีอิสระในการตัดสินใจ

มีเวลาในการเดิน การกิน ฯลฯ

เมื่อเห็นแล้ว ขอความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงการศึกษา โดยเฉพาะของไทยเรานะครับ

เขียน 04 Oct 2015 @ 18:47 ()


ความเห็น (1)

อาจารย์ เปรียบเทียบได้เห็นสภาพจริง ๆ ของการศึกษาไทย รู้สึกเศร้า ^!^