อนุทิน 142730 - ajankoy

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เช้าวันเสาร์ที่เงียบเหงาวังเวง วันนี้ตั้งใจจะพักผ่อน หรือเดินทางกลับไปเยี่ยมคุณแม่ที่ต่างจังหวัด ก็มีเหตต้องงดการเดินทาง ด้วยภรรยาต้องเดินทางไปเป็นเพื่อนคนป่วยไปตรวจรักษาทาง รพ รามาธิบดี กรุงเทพฯ แต่เช้ามืด เป็นสารถีนำพาไปส่งที่ท่ารถตู้ประจำทางที่ อ้อมน้อย สมุทรสาคร กลับมาทำเรื่องวาระการประชุมวันจันทร์ที่ ๕ เพราะที่ผ่านมาไม่มีเวลาประชุม ครู บุคลากรอย่างจริงจัง เพราะมีงานจรเข้ามามากมายและวันเสาร์นี้ จึงเป็นเวลาที่จะกำหนดเส้นทางทำงาน ตามนโยบาย เลขาธิการ กศน คนใหม่ นายสุรพงษ์ จำจด ที่เพิ่งไปรับตำแหน่งมาเมื่อวานหมาดๆ เรื่องราวที่จะทำในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของหน่วยงานเราคงไม่พ้น สิ่งที่เป็น โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดำริไว้ เพื่อใส่ความเป็นนโยบายให้เชื่อมโยงกันได้ อาทิ นำหลักการของ ดร โกวิท วรพิพัฒน์ "คิดเป็น" ผนวกกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒ หลักผสานเข้ากันในงาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย นำปัญหาและความต้องการ ระดับชาติ ระดับชุมชน ระดับบุคคล มาเป็นกรอบแนวคิด ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมายทั่วไป ๓๐ ล้านคน ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายพิเศษ อีก ๑๐ ล้านคน คือ เด็กออกกลางคัน พื้นที่ชายแดน พิการ เร่ร่อน ชาติพันธ์ุ ผู้ด้อยโอกาสอื่น ชายแดนใต้ ชาวไทยภูเขา แรงงานต่างด้าว ภายใตกลไกขับเคลื่อน วงจรเดมมิ่ง P D C A

เขียน 03 Oct 2015 @ 07:26 ()


ความเห็น (0)