อนุทิน #142717

"เครือข่าย"

การเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน...ก่อให้เกิด "มิตรภาพ" ที่ยิ่งใหญ่

สุดท้ายกลายเป็น "เครือข่าย" ซึ่งทำให้เกิด "การพัฒนา" ของสังคมและประเทศขึ้นได้

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)