อนุทิน 142717 - บุษยมาศ

"เครือข่าย"

การเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน...ก่อให้เกิด "มิตรภาพ" ที่ยิ่งใหญ่

สุดท้ายกลายเป็น "เครือข่าย" ซึ่งทำให้เกิด "การพัฒนา" ของสังคมและประเทศขึ้นได้

เขียน 02 Oct 2015 @ 12:15 () แก้ไข 02 Oct 2015 @ 12:15, ()


ความเห็น (0)