อนุทิน 142714 - บุษยมาศ

"ระบบ"

ไม่ว่างานใด ๆ...จะมีระบบ...อยู่ภายในของงานนั้น ๆ...

เพียงแต่ว่า...ผู้นำงานนั้น...เข้าใจ "ระบบ" อย่างแท้จริงหรือไม่?

เขียน 02 Oct 2015 @ 11:33 ()


ความเห็น (0)