อนุทิน 142713 - บุษยมาศ

"การบริการวิชาการ"

จากการให้การบริการวิชาการ...ต่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั่วประเทศ

ทำให้เป็นที่ยอมรับของ มรภ.อื่น ๆ...จนนำมาซึ่งเป็น "จุดแข็ง" ของในภาพรวม

ของสำนักงานอธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม...ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตนเองมีประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัย...ในภาพรวม

เขียน 02 Oct 2015 @ 11:32 ()


ความเห็น (0)