อนุทิน 142711 - บุษยมาศ

"กาลเวลา"

เรื่องราวบางเรื่อง...ต้องอาศัยกาลเวลา

เพื่อพิสูจน์ในเรื่อง...ที่ทำให้ผู้อื่น...ยอมรับในตัวของเราเอง

หากเราไม่ทำ...อย่าหวังที่ผู้อื่น...จะเห็นในเรื่องราวหรือผลงานนั้น

เขียน 02 Oct 2015 @ 11:29 () แก้ไข 02 Oct 2015 @ 11:49, ()


ความเห็น (0)