อนุทิน 142702 - นีโอ..เบเกอรี่

# อนุทิน 457 #

สวัสดีวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : 1 ตุลาคม 2558

เริ่มต้นวันใหม่ เจอภารกิจตั้งแต่เช้า เข้าแถวหน้าเสาธงร่วมกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

9.00 น. ประเมิน SAR คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอบคุณคณะกรรมการประเมิน กัลยาณมิตรทุกท่านนะคะ

^__^

เขียน 01 Oct 2015 @ 14:36 ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณ ดอกไม้จาก ทุกท่านจ้า ^^