อนุทิน 142693 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

เนื่องจากการที่มีวิตามินดีต่ำสัมพันธ์กับภาวะการควบคุมน้ำตาลบกพร่องในคนไข้เบาหวานชนิดที่ 2 การศึกษานี้จึงทดลองให้วิตามินดีเสริมในคนไข้กลุ่มนี้ดู แต่ผลพบว่าไม่ช่วยในการปรับระดับน้ำตาลแต่อย่างใด อ่านได้จาก Effect of Vitamin D Supplementation on Glycemic Control in Patients With Type 2 Diabetes (SUNNY Trial): A Randomized Placebo-Controlled Trial. Diabetes Care. 2015 Aug;38(8):1420-6. doi: 10.2337/dc15-0323. Epub 2015 May 13. DOI: 10.2337/dc15-0323

  เขียน:  

ความเห็น (0)