อนุทิน 142686 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ทำเป็นไม่รู้บ้าง"

เรื่องบางเรื่อง...ไม่รู้...ไม่ใส่ใจบ้าง

ก็จะทำ...ให้เราสบายใจขึ้น

  เขียน:  

ความเห็น (4)

รับทราบ/ถือปฏิบัติมาพักใหญ่ๆ แล้วครับ…

555…OK…เยี่ยม!!! ค่ะ คุณเพชร…

บางเรื่องท่านพุทธาส ..กล่าวไว้ว่า ปิด ปิด ปิด ตา… ปิด ปิด ปิด หู ปิด ปิด ปิด ปากไว้บ้าง ทุกอย่างจะดีขึ้น..

ใช่แล้วค่ะ ผอ.ประหยัด…รู้แล้ว ไม่มีประโยชน์ หรือทำให้เราไม่สบายใจ ก็อย่าไปรู้มันเลยจะดีกว่าค่ะ