อนุทิน 142685 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ใจมีธรรม"

สุขแท้...อยู่ที่ใจ

แต่สุขสิ่งใด...ไม่เท่า

ใจมีธรรม

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ประเลิศยิ่งแล้ว

ขอบคุณค่ะ ผอ.ประหยัด