อนุทิน 142664 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ ลูกสาวส่งหน้าศาล

- ตอนเย็นมื้อวานนี้ติดฝนอยู่ที่หน้าศูนย์ราชการ กับถึงบ้าน 20.30 น.เป็นวันหนึ่งที่ทำให้การเดินทางใช้เวลานานมากที่สุด และมหาโหดเรื่องรถติด

- นั่งคิดไปตลอดทางว่า..ใครหนอจะมาแก้ไขปัญหารถติดในกทม.ได้ คงจะโทษคนไทยเราเอง ที่สร้างปัญหาเอง ก็จะต้องมาทุกข์เอง ถนนหรือทางรถไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นมา ก็คงแก้ปัญหาไม่ได้ หากยังไม่มีมาตรการจำกัดการใช้รถยนต์และการครอบครองรถยนต์

- วันนี้การประชุมจ้างบริษัทที่ปรึกษามาจัดทำการบริหารภาครัฐ(PMQA) เพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณมา

- คติประจำวัน...ทุกฺขํ สยติ โกธโน... คนมักโกรธย่อมอยู่เป็นทุกข์ ...พุทธภาษิต

เขียน 29 Sep 2015 @ 11:18 ()


ความเห็น (0)