อนุทิน 142656 - ต้นโมกข์

ภาพทางซ้ายกับภาพทางขวาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่เราต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่่งเป็นภาพสะท้อนในสังคมที่กำลังจะเคลื่อนย้ายไปสู่ระบบทุนนิยมจริงๆ

เขียน 28 Sep 2015 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)