อนุทิน 142650 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ความเชื่อถือ"

ในการทำให้ได้รับ...ความเชื่อถือ

เราต้องรู้จักให้เกียรติ...และให้ความเคารพ

อีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อน...

เขาจึงจะเกิด...ความเชื่อถือในตัวเรา

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านค่ะ