อนุทิน 142646 - บุษยมาศ

"การยกตน...ข่มท่าน"

ความไม่รู้จักยอม...ความไม่รู้จักให้อภัย

ความนิ่งไม่ได้นี้...มันเป็นเรื่อง

ยกหู...ชูหางทั้งนั้น

(ท่านพุทธทาสภิกขุ)

เขียน 28 Sep 2015 @ 09:43 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านค่ะ