อนุทิน 142643 - สุขุม

สุขุม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"แค่อยากเห็น" หยิบในสิ่งที่เคยมีคุณค่าให้กลับมามีพื้นที่โชว์ให้คนอื่นๆได้เห็น ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคู่แข่งหรือแย่งธุรกิจการค้าใครๆ ทุกอย่างที่ทำ หากเป็นผลดีที่เกิดขึ้นคืนสู่สังคมโดยรวม นั่นคือกำไรของสิ่งทั้งปวง ไม่ว่าจะส่งเสริมงานอุปสมบทหมู่แบบดั้งเดิมและการทอผ้าขิดแบบปราณีตให้คนอื่นได้เห็นได้ใช้ขิดฝีมือคนโนนเสลา ขอบคุณแรงบันดาลใจจากหลายๆท่าน นอกพื้นที่ที่ส่งมา จะส่งต่อมายังชุมชนให้มากที่สุด เพิ่นคือสะออนของที่เฮามี เป็นหยังเฮาคนใกล้ซิกล้าเฉย

เขียน 27 Sep 2015 @ 21:25 ()


ความเห็น (0)