อนุทิน 142633 - บุษยมาศ

"สิ่งที่พิสูจน์กับตนเอง"

บางเรื่อง...เราไม่รู้ว่า...นั่นคือ "บุญเก่า" หรือ "บุญใหม่ที่เราทำมาในภพนี้หรือไม่"...

บางครั้ง...สับสน...กับการที่รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น...ไม่เคยคิดว่าจะมี...

แต่ก็มี และเกิดขึ้นกับตัวของเราเอง...เป็นสิ่งที่แปลกและมหัศจรรย์มาก ๆ

เขียน 27 Sep 2015 @ 11:40 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านค่ะ