อนุทิน 142624 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"เข้าใจชีวิต"

ยามใด...หากเราเข้าใจ "ชีวิต" แล้ว...เราจะเข้าใจ "ธรรมะ" อย่างแท้จริง

สุดท้าย...สิ่งใด ๆ ที่พระพุทธองค์สอนมา...เราจะน้อมรับ...และสามารถทำตามได้

อย่างไม่มีข้อกังขา...และเราก็จะเห็นสุขอย่างแท้จริง...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านค่ะ