อนุทิน 142622 - บุษยมาศ

"ความรู้ในตัวคน"

เราจะทราบได้อย่างไร?...ว่าคน ๆ นี้ มีความรู้จริงหรือไม่...

นอกจากมีการแสดงผลออกมาให้ประจักษ์...สมัยก่อนนั้น

วัดที่จบการศึกษาปริญญาตรี โท เอก...

แต่ปัจจุบัน...ใช่จริงหรือ???...ฉันคิดว่า นั่นคือ เมื่อก่อนนี้

แต่สำหรับยุค Technology เมื่อทุกคนจบการศึกษาตรี โท เอก แล้ว

ก็ต้องสามารถถ่ายทอด...ออกมาแสดงให้คนอื่น ๆ เห็นให้ได้ว่า...

ตนเองมีความรู้จริง หรือเรื่องอะไรบ้าง? นั่นคือ..."ความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน"

เหมือนกับ "ภูเขาน้ำเข็ง" เราเห็นสิ่งที่ลอยอยู่เหนือน้ำ...แต่เราไม่เห็นที่ที่จมอยู่ใต้พื้นน้ำเช่นกัน

นอกจากจะถ่ายทอดออกมาเป็น "ความรู้" โดยการเขียนลงบนบันทึก...

เขียน 25 Sep 2015 @ 16:02 () แก้ไข 25 Sep 2015 @ 17:29, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านค่ะ