อนุทิน 14262 - นาง ลักษมี สารบรรณ

เย็นนี้ประชุมเตรียมงานหลายเรื่อง

เตรียมงานอบรมปฐมนิเทศน้องใหม่

เตรียมinternal servey  ก่อนสภามาตรวจ

เตรียมงานวันที่ 6-07-2551

ลงบันทึก [email protected] 3min

เขียน 04 Jul 2008 @ 23:23 () แก้ไข 05 Jul 2008 @ 08:04, ()


ความเห็น (0)