อนุทิน 142605 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้น่าสนใจเพราะการศึกษาถึงพิษภัยของการมีวิตะมินดีสูงในคนนั้นทำไม่ได้เพราะผิดจริยธรรมแน่ๆ ก็เลยต้องใช้วิธีเก็บข้อมูลจากเคสจริงๆ สำหรับเคสนี้คนไข้โชคดีที่ไม่มีอาการอะไร แต่ตรวจพบระดับวิตะมินดีสูงมากจากการได้รับวิตะมินดีเสริม เขามาเตือนให้ระวัง ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดค่ะ แต่น่าสนใจมาก อ่านได้จาก A nontoxic case of vitamin d toxicity. Lab Med. 2015 Spring;46(2):146-9. doi: 10.1309/LM5URN1QIR7QBLXK.

เขียน 24 Sep 2015 @ 19:15 ()


ความเห็น (0)