อนุทิน 142603 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

ฉันเลือก

ที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยทางเลือก มิใช่โอกาส

ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง มิใช่เอาแต่ขอโทษ

ที่จะกระตุ้น มิใช่ถูกควบคุม

ที่จะเป็นประโยชน์ มิใช่ถูกใช้แล้วหมดไป

ที่จะเข้าถึงจุดสุดยอด มิใช่แข่งขัน

ฉันเลือกที่จะเป็นยกย่องตนเอง มิใช่สงสารตนเอง

ฉันเลือกที่จะฟังเสียงที่อยู่ภายใน

และเลือกคนที่จะมาสอนฉัน

มิใช่จะเอาแต่ความคิดของคนอื่นแบบสั่วๆหรอก!

  เขียน:  

ความเห็น (0)