อนุทิน 142564 - ศรีกรม

  ติดต่อ

-วันนี้มาทำงานปกติ ลูกสาวส่งหน้าศาล รอรถนานมากๆ

- 21 ก.ย. ไปร่วมประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง กรอบการพัฒนาดรรชนีนิติธรรม(ด้านกระบวนการยติธรรมทางอาญา) ณ โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท กับ ผอ.สพร.และคุณลภัสรดา

- 19-20 ก.ย. ไปร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุ ผอ.สมบัติ ประจวบลาภ ณ รอยัลริเวอร์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

- เสนอเรื่อง ขออนุมัติจ้างคณะที่ปรึกษาเกี่ยว TQA ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

- คติประจำวัน..สูตรความสุของชีวิต คือ การรักในสิ่งที่ทำ สูตรความสำเร็จของชีวิต คือการทำในสิ่งที่รัก...


  เขียน:  

ความเห็น (0)