อนุทิน 142549 - เกษตรยะลา

ชีวิตเริ่มดีขึ้น ความคิดเปลี่ยนไป เริ่มปล่อยวางแล้วมีความสุข โลกนั้มีอะไรมากมายที่เราไม่รู้ ถึงจะค้นหาอย่างไร ก็ไม่มีวันหมด เมื่อเวลาผ่านไปเราจึงค่อยๆค้นพบและเราเรียกมันว่าประสบการณ์ ซึ่งมันไม่มีขาย หาซื้อไม่ได้ มันได้มาด้วยวันเวลาที่ผ่านไปและเราเก็บไม่ไว้แต่หลายๆคนมันผ่านเข้ามาแต่ก็ปล่อยมันไปไม่เก็บไม่จด ไม่จำอย่าปล่อยให้ผ่านไปเหมือนลมหายใจ จงเก็บ จงจำแล้วก็จด เป็นจะกลายเป็นความรู้ใหม่สำหรับคนรุ่นต่อไป

เขียน 21 Sep 2015 @ 14:40 ()


ความเห็น (1)

ด้วยความระลึกถึงนะครับ..ท่านเกษตรยะลา