อนุทิน 142547 - บุษยมาศ

"๋Job"

Job หรือ ภาระงานที่ทุกตำแหน่งจะต้องปฏิบัติ...ส่วนราชการต้องเขียน Job หรือภาระงานของแต่ละตำแหน่งให้ได้ว่ามีภาระงานอะไรบ้าง? ซึ่งงานแต่ละตำแหน่งอาจเหมือนและไม่เหมือนกัน...หาก Job ชัดเจน จะสามารถนำไปเป็นตัวชี้วัดที่วัดผลงานของคน ๆ นั้น ได้...ปัจจุบัน Job ยังไม่ค่อยชัดเจน จึงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานของสายปฏิบัติงาน...ยิ่งสายปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ...ภาระงานมีมากมาย หลากหลายตำแหน่ง งานแต่ละตำแหน่งก็ไม่เหมือนกัน...จึงต้องนำมาเขียนเป็นภาระงานให้ชัดเจน

เขียน 21 Sep 2015 @ 13:44 () แก้ไข 21 Sep 2015 @ 13:46, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านค่ะ