อนุทิน 142533 - อ.ต๋อย

  ติดต่อ

อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ PLC เทศบาลเมืองมหาสารคาม ผมเสนอทางผู้บริหารของเทศบาล ให้ทำบทบาทหนุน PLC ด้วย ๔ วิธี คือ เติม เสริม แต่ง ตั้ง หมายถึง เติมความสามารถตามความต้องการของครู เสริมความสามารถของครูที่มีอยู่ แต่งเตรียมครูที่มีความสามารถอยู่แล้วให้ทำงานได้สะดวก มีประสิทธิภาพ และมีความสุข และสุดท้าย ตั้งครู BP เป็นแกนนำและยกย่องเชิดชูปูบำเน็จรางวัล...

  เขียน:  

ความเห็น (0)