อนุทิน 142529 - อ.ต๋อย

  ติดต่อ

วันก่อนเราทำเวที PLC เทศบาลเมืองมหาสารคาม ผมประเมินความสำเร็จของการทำ PLC รายบุคคล ด้วยวิธียกนิ้ว ๕ ระดับ ที่เคยใช้กับการประเมินความพอใจบ่อยๆ ได้แก่ หากเปิดใจรับฟังเรียนู้จากผู้อื่น ยก ๑ นิ้ว หากบอกเล่าเทคนิคดีๆที่ตนเองภูมใจ ให้ยกนิ้วที่ ๒ ด้วย หากนำเอาเทคนิคที่ได้ฟังหรืออ่านลองทำนำไปปฏิบัติ ให้ยก ๓ นิ้ว หากคิดริเริ่มสิ่งใหม่หรือนำเอาไปต่อยอด ให้ยก ๔ นิ้ว และถ้าหาก ถอดบทเรียนเขียนออกมาเผยแพร่ ให้ยกนิ้วที่ ๕ .... ประทับใจกับผล กลัวตนจะลืม เลยเขียนสั้นๆ ตรงนี้ก่อนครับ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)